Κεντρική Υπηρεσιες Ψυχολογική Αξιολόγηση Παιδιού / Εφήβου
Ψυχολογική Αξιολόγηση Παιδιού / Εφήβου
Αφορά την αξιολόγηση της νοημοσύνης και την εκτίμηση μαθησιακών δεξιοτήτων. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί μια σημαντική λειτουργία. Κυρίως στην παιδική και εφηβική ηλικία, η νοητική αξιολόγηση βοηθάει στην έγκαιρη ανάδειξη ανώτερων ικανοτήτων ή νοητικών δυσκολιών που μπορούν να επηρεάσουν την σχολική πορεία και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή του παιδιού/εφήβου.

Περαιτέρω βοηθάει στον σωστό σχεδιασμό κατάλληλων μαθησιακών προσδοκιών και προγραμμάτων βοήθειας, έτσι ώστε το παιδί/έφηβος να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος.

 

Who's Online

Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους